WESEM

Jelen dokumentum a WESEM személyes adatokra, illetve azok gyűjtésére, felhasználási célokra, az adatokat kezelő személyekre vonatkozó eljárásokat határozza meg.

A WESEM weboldal meghatározott célt szolgál, és a céllal kapcsolatos jellemzőkkel rendelkezik. Amennyiben a WESEM weblapon személyes adatok szolgáltatása szükséges, arról közvetlenül a weboldalon kapnak értesítést.

ADATKEZELŐ

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Grottgera utca 4, 32 – 020 Wieliczka
bejegyezve a Kraków – Śródmieście Területi Bíróság XII. Gazdasági Osztályánál,
0000693675 KRS nyilvántartási szám alatt,
NIP adóazonosító száma: 6830003798,
REGON statisztikai száma: 003882963

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, mellyel a felhasználó személyazonossága felfedhető. Alap esetben a WESEM látogatása nem igényel személyes adatközlést. Előfordulhat azonban, hogy a látogatói elvárásokhoz igazodva, például internetes megrendelés lebonyolítása céljából, illetve levelezés-, vagy egyéb hasonló célokból, szükséges a személyes adatok megadása. A személyes adatok tartalmazhatják a felhasználó kereszt- és családi nevét, címét, telefonszámát, email címét és egyéb információkat, mint például a felhasználónév, jelszó vagy a fiókra vonatkozó adatok.

A sütik (cookie fájlok) használatával gyűjtött információk (bővebben lásd a Sütik fejezetet) nincsenek közvetlen kapcsolatban a Felhasználó személyazonosságával, pl.: nem nyújtanak információt a weboldal felhasználási módjáról, szintén a személyes adatok részét képezhetik amennyiben az ilyen információ a Felhasználóval kapcsolatos azonosításon alapul, és amelyeket megfelelő módon gyűjtenek, tárolnak és kezelnek. A személyes adatokat képező adatok gyűjtőadatok, azaz tömbben és nem egyénileg értékelhető egységekből állnak. Ezekből az összesített adatokból magasabb költség és időráfordítás, illetve egyéb hasonló tevékenységek nélkül nem lehetséges az egyedi azonosítás.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjtjük, azok közül is kiemelten:

 • Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-ei 679/2016/EU rendelete a személyes adatok feldolgozása során egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR)
 • Telekommunikációs jogról szóló, 2004. július 16-ai rendelet (2017-es Közlöny 1907. tétele módosításaival együtt).
 • Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-ai rendelet (2017-es Közlöny 1219. tétele módosításaival együtt).,
 • Személyes adatok védelméről szóló 2018. május 10-ei rendelet

A felhasználó azonosítására a következő adatokat gyűjtjük: kereszt- és családi név, cím, irányítószám, város, ország, nem, telefonszám, e-mail cím (a továbbiakban „Személyes adatok”).

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai:

 • GDPR 6. cikkely 1. bekezdése a) alpontja – az adatokra vonatkozó kapott hozzájárulás alapján
 • GDPR 6. cikkely 1. bekezdése b) alpontja – az üzleti tranzakciókra vonatkozóan
 • GDPR 6. cikkely 1. bekezdése c) alpontja – amikor ez szükséges jogi kötelesség miatt
 • GDPR 6. cikkely 1. bekezdése f) alpontja – a követelésektől való védelem miatti körben, a követelésektől való védelem körében, illetve jogszabályok által megengedett vagy elvárt körben.

A WESEM weblap látogatása lehetséges a személyazonosság megadása nélkül is. A WESEM adatgyűjtési céljai azonban világosan meghatározott és megalapozott célok. Az adatkezelés ezen céloktól nem térhet el. A személyes adatok gyűjtésekor a WESEM weboldal minden esetben tájékoztatja az érintett személyt, ez történhet a személyes adatok megadása során, vagy előtte, de legfeljebb azok meghatározott célból történő felhasználását megelőzően. A WESEM kötelezi magát arra, hogy csakis azokat az információkat gyűjti, amelyek e célok szempontjából szükségesek. Amennyiben felmerül annak szükségessége, a WESEM mindent megtesz, hogy leellenőrizze az összegyűjtött személyes adatok pontosságát és aktualitását.

SÜTIK (COOKIES)

Más weblapokhoz hasonlóan „süti” fájlokat (“cookie” fájlokat) használunk. A sütik kis szöveges fájlok, melyeket a weblap szervere továbbít a Felhasználó merevlemezére. Ilyen módon automatikusan az alábbiakra vonatkozó adatokat kapunk:

 • Felhasználó IP címe
 • Operációs rendszer és internetböngésző neve és verziója

A weblap látogatottságára vonatkozó adatokat a Google Analytics-en keresztül kapjuk. A süti fájlokat csakis statisztikai célokból gyűjtjük. A sütik segítségével nem tároljuk a személyes adatokat, vagy a felhasználó azonosítására szolgáló adatokat. Az adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a sütik vírusoktól, Trójai , és egyéb veszélyes programoktól mentesek legyenek.

Természetesen a Felhasználó sütik nélkül is böngészhet a weblapunkon. Az internetböngészők alapértelmezett beállításai feltételezik a sütik használatára vonatkozó hozzájárulást. A Felhasználó bármikor kikapcsolhatja a sütik használatát az internetböngésző beállításaiban. Ezzel kapcsolatos bővebb információért nézze meg a böngésző súgóját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a WESEM weblap némelyik funkciója a sütik kikapcsolása esetén nem működik.

SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A WESEM meghatározott célokból gyűjti és használhatja fel az adatokat.

Az alábbi célokból használhatjuk fel az Ön személyes adatait:

 • termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatás;
 • online segítségnyújtás;
 • hagyományos módon és webshopon keresztül leadott megrendelések teljesítése;
 • kért információk, pl.: a WESEM által kínált új termékekről és/vagy szolgáltatásokról szóló információk nyújtása;
 • eseményeken-, versenyeken- vagy más kezdeményezésekben való részvételi lehetőség biztosítása;
 • saját tranzakciótörténet vezetése;
 • statisztikai célokból, illetve termékfejlesztési célokból (analitikai adatok).

A fentebb meghatározott célokból való személyes adatok feldolgozása nélkülözhetetlen a kérvényezett tevékenység teljesítése céljából, és ezért előzetes hozzájárulást nem igényel.

A WESEM marketing célokból is felhasználhatja a személyes adatokat, előzetes hozzájárulás megszerzését követően. A WESEM-et terhelő jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogilag megalapozott célból, pl.: követelésekkel l szembeni védelem okán tárolhatja az adatokat.

A személyes adatok megadása önkéntes, de nélkülözhetetlen a fentebb leírt célok teljesítése szempontjából. 

Az adatszolgáltatás kihagyása esetén a fent említett tevékenységek nem hajthatók végre. A személyes adatokat előzetes hozzájárulás nélkül nem használhatók profilalkotásra.

SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐI

A személyes adatokátvevői csakis azon személyek lehetnek, akiknek ismernie szükséges azokat szakmai tevékenység folytatása okán.

A WESEM megoszthatja a személyes adatokat olyan kívülálló személyekkel, akik a termékek szállításával foglalkoznak vagy szolgáltatásokat nyújtanak (pl. futár- és szállítmányozó cégek, számítástechnikai szolgáltatók, végrehajtó szolgáltatok, munkavédelemmel foglalkozó szakemberek, ügyvédi irodák, stb.). A termékek és szolgáltatások beszállítói szerződés alapján, kötelesek bizalmasan és biztonságosan kezelni az adatokat, illetve a személyes adatokat csakis a megbízás tárgyát képező szolgáltatások teljesítése céljából használhatják fel.

A WESEM az Önök hozzájárulása nélkül nem fogja eladni vagy megosztani az Önök személyes adatait, kivéve, ha erre bírósági végzés, illetve érvényben lévő jogszabályzás kötelezi, vagy ha ez a WESEM jogai és termékei védelme szempontjából szükséges.

TÁROLÁSI IDŐSZAK

A WESEM a célok teljesítése szempontjából szükséges időszaknál nem tárolja tovább a személyes adatokat, illetve a jogszabályok által meghatározott megengedett időszaknál nem hosszabb ideig.

AZ ÖN JOGAI

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően több, személyes adatok védelmére vonatkozó joggal rendelkezik. Amennyiben az EU területén él a GDPR-nak megfelelően az alábbiakra jogosult:

 • Ellenezheti a személyes adatai feldolgozását, ezen belül a direkt marketinget szolgáló adatfeldolgozást,
 • Hozzáférhet a személyes adataihoz, ezen belül megkaphatja a feldolgozott adatok másolatát, elektronikus formában is;
 • Helyesbítheti a személyes adatait, amennyiben a rendelkezésünkre álló adatok nem pontosak vagy nem teljesek;
 • Töröltetheti személyes adatait, amennyiben azokra a korábban kitűzött céloknak megfelelően már nincs szükség, és a WESEM a továbbiakban nem dolgozhatja fel őket, pl.: jogi kötelezettségek teljesítése céljából;
 • Az alábbi esetekben korlátozhatja a személyes adatai feldolgozását (kérvény benyújtása esetén az alábbiak egyikének megadása szükséges);
 • Amennyiben fenntartásai vannak a személyes adatai helyességét illetően;
 • Szeretné, ha nem dolgoznánk fel személyes adatait, de nem szeretné töröltetni azokat adatbázisunkból;
 • Amennyiben az adott személyes adatok már nem szükségesek számunkra, Önnek azonban jogi viták tisztázása, jogkövetelések gyakorlása okán szüksége van rájuk;
 • Amennyiben nem járult hozzá személyes adatai feldolgozásához, és kötelességünk leellenőrizni, hogy még mindig használjuk-e azokat;
 • Jogosult arra is, hogy panasszal éljen a felügyeleti szervnél. Ez Lengyelországban a Személyes Adatok védelméért felelős Hivatal Elnöke.

Ahhoz, hogy az Önt illető jogosultságokkal éljen az alábbi e-mail címen léphet kapcsolatba velünk biuro@wesem.pl Előfordulhat, hogy nem fogjuk tudni figyelembe venni egyes információkra vonatkozóan minden követelését, amennyiben úgy véljük, hogy ez megsértene bizonyos jogszabályokat, vagy jogi előírást, illetve azoknak a személyeknek a jogait, akikre az adatok vonatkoznak.

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A WESEM kiemelt célja a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme, továbbá az adatintegritás biztosítása. A személyes adataikhoz csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek ismerniük szükséges azokat, és akiktől elvárjuk az említett szabályok betartását.

A bankszámlákra vonatkozó adatok gyűjtése a WESEM kereskedelmi honlapjainak fizetési biztonságáról szóló jogi elvárásoknak megfelelő módon történik. Ennek módszere a bizalmas adatok titkosítása (melynek a célja az adatok olvashatatlanná tétele illetéktelenek számára), az adatok gyűjtése vagy küldése során. A fentebb említett bankszámlaszámok csakis Interneten keresztüli fizetés céljából kerülnek felhasználásra, pl. A DOTPAY használatakor.

A WESEM kiemelt figyelmet fordít arra, hogy garantálja az Ön személyes adatainak védelmére, ügyelve arra, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.

FIATALKORÚAK

Általánosságban véve a WESEM honlap nem fiatalkorúaknak (18 év aluliaknak) szánt honlap. A fiatalkorúaknak nem javasoljuk semmilyen személyes adat közlését a szüleik hozzájárulása nélkül.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

A honlap használata a jelen adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulással egyenlő. Amennyiben nem értenek egyet a szabályzat bármelyik részével, azt javasoljuk, ne használják a weblapot és ne adják meg a személyes adataikat.

A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI ÉS JAVÍTÁSAI

A jelen, személyes adatok védeleméről szóló nyilatkozat módosítható a WESEM weblapon keresztül, a nyújtott szolgáltatások körének módosítása esetén, vagy az érvényben lévő jogszabályok teljesítése céljából. Az ilyen módosítás nem fosztja meg a Felhasználót az eddigi Nyilatkozat által kapott jogosultságoktól. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá a módosított szabályzathoz, úgy hagyjon fel honlap használatával. A fenti, adatvédelmi szabályzatra vonatkozó nyilatkozat 2018. május 21-től érvényes.